Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/odonatao/public_html/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
Атлас

Атлас на водните кончета на България

Водните кончета заедно с дневните пеперуди са едни от най-познатите и проучвани насекоми по света. Това важи и за България. Въпреки това все още се знае твърде малко за разпространението на водните кончета в България, местообитанията им и периода им на летеж. В същото време климатичните промени водят до по-ранно появяване на видовете през годината, промяна в разпространението им (Selysiothemis nigra) и числеността (Lindenia tetraphylla), както и появата на нови видове (Plantala flaviscens). 

 

 

KALIMOK-BRUSHLEN Ltd.