CHECK LIST

Latin nameEnglish nameALBHBGHRGRCreteNMMNROSRSLTRCP
1Calopteryx splendensBanded DemoiselleXXXXXXXXXXXXX
2Calopteryx virgoBeautiful DemoiselleXXXXXXXXXXXXX
3Epallage fatimeOdalisqueXXXXX
4Lestes sponsaCommon SpreadwingXXXXXXXXXX
5Lestes dryasRobust SpreadwingXXXXXXXXXXXX
6Lestes barbarusMigrant SpreadwingXXXXXXXXXXXXX
7Lestes virensSmall SpreadwingXXXXXXXXXXXX
8Lestes macrostigmaDark SpreadwingXXXXXXXXXXX
9Chalcolestes viridisWestern Willow SpreadwingXXXXXXXXXXX
10Chalcolestes parvidensEastern Willow SpreadwingXXXXXXXXXXXXX
11Sympecma fuscaCommon Winter DamselXXXXXXXXXXXXX
12Ischnura elegansCommon BluetailXXXXXXXXXXXXX
13Ischnura pumilioSmall BluetailXXXXXXXXXXXXX
14Ischnura intermediaPersian BluetailX
15Enallagma cyathigerumCommon BluetXXXXXXXXXXXX
16Coenagrion pulchellumVariable BluetXXXXXXXXXXX
17Coenagrion puellaAzure BluetXXXXXXXXXX
18Coenagrion intermediumCretan BluetX
19Coenagrion ornatumOrnate BluetXXXXXXXXXXX
20Coenagrion scitulumDainty BluetXXXXXXXXXXXX
21Coenagrion hastulatumSpearhead BluetXXXXXX
22Coenagrion lunulatumCrescent BluetX
23Coenagrion armatumDark BluetX
24Erythromma najasLarge RedeyeXXXXXXXX
25Erythromma viridulumSmall RedeyeXXXXXXXXXXXX
26Erythromma lindeniiBlue-EyeXXXXXXXXXXXX
27Pyrrhosoma nymphulaLarge Red DamselXXXXXXXXXX
28Pyrrhosoma elisabethaeGreek Red DamselX
29Ceriagrion tenellumSmall Red DamselXXXXXXX
30Ceriagrion georgifreyiTurkish Red DamselX
Latin nameEnglish nameALBHBGHRGRCreteNMMNROSRSLTRCP
31Nehalennia speciosaSedglingX
32Platycnemis pennipesBlue FeatherlegXXXXXXXXXXX
33Aeshna mixtaMigrant HawkerXXXXXXXXXXXXX
34Aeshna affinisBlue-Eyed HawkerXXXXXXXXXXXXX
35Aeshna isocelesGreen-Eyed HawkerXXXXXXXXXXX
36Aeshna grandisBrown HawkerXXXXXX
37Aeshna caeruleaAzure HawkerX
38Aeshna cyaneaBlue HawkerXXXXXXXXXXX
39Aeshna viridisGreen HawkerXX
40Aeshna junceaMoorland HawkerXXXXXXX
41Aeshna subarcticaBog HawkerXXX
42Anax imperatorBlue EmperorXXXXXXXXXXXXX
43Anax parthenopeLesser EmperorXXXXXXXXXXXXX
44Anax ephippigerVagrant EmperorXXXXXXXXXXXXX
45Anax immaculifronsMagnificent EmperorXX
46Brachytron pratenseHairy HawkerXXXXXXXXXXX
47Boyeria cretensisCretan SpectreX
48Caliaeschna microstigmaEastern SpectreXXXXXXXXX
49Gomphus vulgatissimusCommon ClubtailXXXXXXXXXXX
50Gomphus schneideriiTurkish ClubtailXXXXXX
51Gomphus pulchellusWestern ClubtailXX
52Gomphus flavipesRiver ClubtailXXXXXXXXXX
53Ophiogomphus ceciliaGreen SnaketailXXXXXXXXX
54Onychogomphus forcipatusSmall PincertailXXXXXXXXXXXX
55Lindenia tetraphyllaBladetailXXXXXXXXXX
56Cordulegaster herosBalkan GoldenringXXXXXXXXXX
57Cordulegaster pictaTurkish GoldenringXXX
58Cordulegaster bidentataSombre GoldenringXXXXXXXXXX
59Cordulegaster insignisBlue-Eyed GoldenringXXXXXX
60Cordulegaster helladicaGreek GoldenringX
Latin nameEnglish nameALBHBGHRGRCreteNMMNROSRSLTRCP
61Cordulia aeneaDowny EmeraldXXXXXXXXXX
62Somatochlora metallicaBrilliant EmeraldXXXXXX
63Somatochlora meridionalisBalkan EmeraldXXXXXXXXXXXX
64Somatochlora flavomaculataYellow-Spotted EmeraldXXXXXXXXXXX
65Somatochlora arcticaNorthern EmeraldXXX
66Somatochlora alpestrisAlpine EmeraldXX
67Somatochlora borisiBulgarian EmeraldXXX
68Epitheca bimaculataEurasian BaskettailXXXXXX
69Libellula quadrimaculataFour-Spotted ChaserXXXXXXXXXX
70Libellula depressaBroad-Bodied ChaserXXXXXXXXXXXX
71Libellula fulvaBlue ChaserXXXXXXXXXXX
72Orthetrum cancellatumBlack-Tailed SkimmerXXXXXXXXXXXXX
73Orthetrum albistylumWhite-Tailed SkimmerXXXXXXXXXXXX
74Orthetrum coerulescensKeeled SkimmerXXXXXXXXXXXXX
75Orthetrum brunneumSouthern SkimmerXXXXXXXXXXXXX
76Orthetrum chrysostigmaEpaulet SkimmerXXX
77Orthetrum taeniolatumSmall SkimmerXX
78Orthetrum trinacriaLong SkimmerX
79Orthetrum sabinaSlender SkimmerXX
80Leucorrhinia dubiaSmall WhitefaceXXXXX
81Leucorrhinia pectoralisYellow-Spotted WhitefaceXXXXXXX
82Leucorrhinia caudalisLilypad WhitefaceXXX
83Sympetrum danaeBlack DarterXXX
84Sympetrum pedemontanumBanded DarterXXXXXXXX
85Sympetrum sanguineumRuddy DarterXXXXXXXXXXX
86Sympetrum depressiusculumSpotted DarterXXXXXXXXX
87Sympetrum flaveolumYellow-Winged DarterXXXXXXXXXX
88Sympetrum fonscolombiiRed-Veined DarterXXXXXXXXXXXXX
89Sympetrum striolatumCommon DarterXXXXXXXXXXXXX
90Sympetrum vulgatumMoustached DarterXXXXXXXXXX
91Sympetrum meridionaleSouthern DarterXXXXXXXXXXXXX
92Crocothemis erythraeaBroad ScarletXXXXXXXXXXXXX
93Trithemis annulataViolet DropwingXXXX
94Trithemis arteriosaRed-Veined DropwingXXX
95Trithemis festivaIndigo DropwingXX
96Brachythemis impartitaNorthern Banded GroundlingX
97Diplacodes lefebvriiBlack PercherXX
98Selysiothemis nigraBlack PennantXXXXXXXXXXXX
99Pantala flavescensWandering GliderXXXXXX
Latin nameEnglish nameALBHBGHRGRCreteNMMNROSRSLTRCP

 

AL - Albania; BH - Bosna & Herzegovina; BG  - Bulgaria; HR - Croarzia; GR - Greece; NM - Nord Macedonia; RO - Romania; SR - Serbia, SL - Slovenia; TR - European part of Turkey; CP - Cyprus; 

Crete - Greek Island Crete

KALIMOK-BRUSHLEN Ltd.